Den Jyske Sparekasse

Håndbogen

Håndbog 2023 fra Grindsted Badminton klub er oprettet som PDF format, og kan læses  

Rettelser til GBK klubhåndbog

Der er indført et nye AFSNIT 

Afsnit 2, Bilag 6 Opgaver og ansvarsområder for GBK Sportschef  

Afsnit10, Bilag 16 Samværspolitik i klubhåndbogen.

Der er i den anledning foretaget rettelser i:

- Indholdsfortegnelsen, side 2

- Klubhåndbogens indledning (autorisation), side 2

- Afsnit 10, Klubkontoret, side 2